ÌTẸ́LỌ́RÙN

ÌTẸ́LỌ́RÙN

Ìtẹ́lọ́rùn ni baba ìwà,
Ìtẹ́lọ́rùn ṣe pàtàkì fọ́mọ adamọ,
Ìtẹ́lọ́rùn ṣe kókó,
A gbọdọ̀ ni ìtẹ́lọ́rùn,
Kí a le rí ayé gbé,
Kí a le gbáyé ìrọ̀rùn,
Aìní ni ìtẹ́lọ́rùn le mú ni jalè,
Bí ohun tí a ni kò bá tó wa,
Aìní ìtẹ́lọ́rùn ni mú nisẹ ṣìná,
Ìyàwó rere wà nílè,
Ṣùgbọ́n ojú kòkòrò o je ké gbádùn,
Ìwo ìyàwó ọkọ rere wà nílè ṣùgbọ́n ojú kòkòrò o je ki o gbádùn,
Aṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀,
Ṣìná kó ọ sìnà,
Àgbèrè gba gbogbo èrè iṣẹ́ ẹ,
Aìní ìtẹ́lọ́rùn ló mú èṣù dẹni ilẹ̀,
Ẹ̀jẹ̀ ká ní ìtẹ́lọ́rùn nínú gbogbo idáwọ́le wa,
Ẹ̀jẹ̀ kí ìtẹ́lọ́rùn jẹ́ àkọmọ̀nà wa..

#Ìtẹ́lọ́rùnṣepàtàkì.

Leave a Reply

Your email address will not be published.